Copyright 2016 Medy van der Laan
Ontwerp door Logo4Life
Over Medy van der Laan
Medy van der Laan is professioneel bestuurder. Zij is een verbindende, positief ingestelde persoonlijkheid en een snelle denker die stuurt op een effectieve combinatie van inhoud en proces. Hoe ingewikkelder hoe leuker en vooral: hoe soepeler de samenwerking tussen mensen, des te meer zij geniet.

Onafhankelijk voorzitter
Sinds een aantal jaren heeft Medy zich gespecialiseerd in onafhankelijke voorzitterschappen. Denk naast brancheorganisaties bijvoorbeeld aan rechtspersonen die zijn opgericht door (commerciële) organisaties die moeten samenwerken ondanks hun tegengestelde belangen. Ook kan het gaan om bestuurlijke samenwerking tussen organisaties omdat deze leidt tot betere resultaten voor de gehele keten of sector.

Als onafhankelijk voorzitter zorgt Medy voor een stabiele samenwerking tussen mensen en organisaties. Door relativering en humor ontstaat een ontspannen sfeer waarin gezamenlijk creatieve oplossingen kunnen worden gevonden. De combinatie van een goed ingericht proces, het respecteren van de verschillende perspectieven en heldere besluitvorming zorgt ervoor dat steeds weer de juiste stappen vooruit worden gezet.

Op dit moment is Medy onafhankelijke voorzitter van
  - Energie Nederland (brancheorganisatie voor Energiebedrijven)
  - Referendumcommissie (ingevolge Wet raadgevend referendum)
  - RODAP (Rechtenoverleg voor Distributie van Adiovisuele Producties)
  - Stichting Nationaal Luisteronderzoek

Toezichthouder
Medy is reeds 8 jaar een betrokken toezichthouder bij verschillende organisaties. In de toezichtsfuncties ligt de primaire focus op de strategische, innovatieve verandervraagstukken van organisaties in een dynamisch maatschappelijk speelveld, het klantperspectief en de consistente vertaling daarvan door het management. Daarnaast heeft zij bijzondere aandacht voor vraagstukken rondom governance.

Op dit moment is Medy toezichthouder bij Medisch Spectrum Twente, topklinisch ziekenhuis in Enschede.

Afgeronde werkzaamheden
Medy was vijf jaar voorzitter van de AOC Raad, de brancheorganisatie voor het groene onderwijs voor VMBO en MBO (2009 - 2014). Daarnaast was zij lid van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond (2007 - 2015) en van TSM Businessschool (2011 - 2015). Verder was zij voorzitter van het Overlegplatform Telecom (OPT) van het ministerie van Economische Zaken (2013 - 2015).

Voor uitgebreide informatie over de gehele loopbaan kunt u terecht op LinkedIn.

Achtergrond
In de periode 2003 - 2006 was Medy van der Laan staatssecretaris voor Cultuur en Media voor D66. Daarvoor is zij twaalf jaar in diverse beleids- en managementfunctie werkzaam geweest bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2002 werd zij uitgeroepen tot “Jonge ambtenaar van het jaar”. Medy heeft rechten gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

W: www.medyvanderlaan.nl
E: info@medyvanderlaan.nl
Tw: @medyvanderlaan
Linkedin: Medy van der Laan